مراسم قدرداني از مدير آزمايشگاه و كنترل كيفيت شركت مارگارين جناب آقاي مهندس محمود صفري

مراسم قدرداني از مدير آزمايشگاه و كنترل كيفيت شركت مارگارين جناب آقاي مهندس محمود صفري

مراسم قدرداني از مدير آزمايشگاه و كنترل كيفيت شركت مارگارين جناب آقاي مهندس محمود صفري
                                                                                                                                          من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق

خدا صاحب فضل بي انتهاست              كند فضل و رحمت به هركس كه خواست
 با عرض سلام 
مديريت افتخار بزرگي است كه پروردگار متعال آن را بر عهده‌ي كساني قرار داده كه با عمل خالصانه‌ي خويش در مسير خشنودي و رضايت مردم گام بر مي‌دارد.
حضور مدير مجرب و متعهد برادر گرامي جناب آقا ي مهندس محمود صفري 
به شكرانه توفيق و به پاسداشت همت  وثيق حضرتعالي در اعمال مديريت و اجراي بهينه امور، نظم و انضباط ، حسن خلق، تعامل سازنده با كاركنان، ايجاد جوي صميمانه در واحد آزمايشگاه و كنترل كيفيت ، درك بالا نسبت به مسائل راهبردي شركت ، جديت و قاطعيت در امور، اين لوح تقدير تقديم حضور ارجمندتان مي گردد.
با اميد به اينكه با اتكا ء به خلاقيت و همگرايي ، صداقت و شجاعت به عنوان نيروي خدمتگزار در شركت مارگارين وسيله‌ي تقرب  و توسل به ايجاد  يكتا باشيد و تعالي شركت مارگارين را ميسر سازيد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          با تجدید احترام     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          محمد رضا شمس  

تاریخ : 1397/06/11
منبع: