مراسم قدرداني از رئيس صادرات شركت مارگارين سركار خانم ثريا نوروزي

مراسم قدرداني از رئيس صادرات شركت مارگارين سركار خانم ثريا نوروزي

مراسم قدرداني از رئيس صادرات شركت مارگارين سركار خانم ثريا نوروزي
                                                                                                                                                               من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق

خدا صاحب فضل بي انتهاست              كند فضل و رحمت به هركس كه خواست
 با عرض سلام 
مديريت افتخار بزرگي است كه پروردگار متعال آن را بر عهده‌ي كساني قرار داده كه با عمل خالصانه‌ي خويش در مسير خشنودي و رضايت مردم گام بر مي‌دارد.
حضور محترم سركار خانم ثريا نوروزي
به شكرانه توفيق و به پاسداشت همت  وثيق حضرتعالي در اعمال مديريت و  گسترش بازارهاي صادراتي ، توسعه برندهاي شركت در كشورهاي مقصد و ايجاد برند جديد صادراتي گلرخ، آموزش و انگيزش همكاران در راستاي سياستهاي شركت و كسب جايزه اولين صادركننده روغن كشور، اين لوح تقدير تقديم حضور ارجمندتان مي گردد.
با اميد به اينكه با اتكا ء به خلاقيت و همگرايي ، صداقت و شجاعت به عنوان نيروي خدمتگزار در شركت مارگارين وسيله‌ي تقرب  و توسل به ايجاد  يكتا باشيد و تعالي شركت مارگارين را ميسر سازيد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          با تجدید احترام     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          محمد رضا شمس  

تاریخ : 1397/06/11
منبع: