مراسم ترحيم مادر آقاي دكتر رضايي عضو محترم هيئت مديره شركت مارگارين

مراسم ترحيم مادر آقاي دكتر رضايي عضو محترم هيئت مديره شركت مارگارين

مراسم ترحيم مادر آقاي دكتر رضايي عضو محترم هيئت مديره شركت مارگارين
بازگشت همه بسوي اوست
به مناسبت در گذشت بانو محترم دارابي مجلس تذكرو ياد بودي درروز پنج شنبه مورخ 97/1/16 از ساعت 17:30 الي 19:00  در مسجد النبي (ص)  برگزار مي‏گردد.
ممتني است با تشريف فرمايي خود بازماندگان را قرين امتنان فرماييد.

با تشكر
تاریخ : 1397/01/15
منبع: