بازديد استاندا ر محترم تهران جناب آقاي مهندس مقيمي و فرماندارمحترم شهرستان ري جناب آقاي دكترجمالي پور از شركت مارگارين

بازديد استاندا ر محترم تهران جناب آقاي مهندس مقيمي و فرماندارمحترم شهرستان ري جناب آقاي دكترجمالي پور از شركت مارگارين

بازديد استاندا ر محترم تهران جناب آقاي مهندس مقيمي و فرماندارمحترم شهرستان ري جناب آقاي دكترجمالي پور از شركت مارگارين
در تاریخ دوشنبه 1397/05/29 استاندار محترم تهران جناب آقای مقیمی به همراه فرماندار شهر ری جناب آقای دكتر جمالي پور و تیم همراه از شرکت مارگارین بازدید به عمل آوردند. در ابتدا با همراهي جناب آقاي دكتر شمس و جمعي از مديران شركت مارگارين از پروژه‏ هاي انجام شده در اين شركت بازديد به عمل آمد.
 از جمله پروژه‏ هاي مورد بازديد مدعوين محترم پروژه مخازن مياني بود كه به تازگي به مرحله بهره ‏برداري رسيده‏ است. در حين بازديد مسئولين اين واحد به شرح كار آن پرداخته بيان داشتند كه با شروع به كار اين مخازن، ظرفيت نگهداري محصولات نيمه آماده افزايش پيدا كرده و همچنين انعطاف‏ پذيري شركت جهت توليد محصولات متنوع با كيفيت بالاتر را افزايش داده است. 
بعد از باديد از پروژه مخازن مياني از سالن‏هاي اصلي توليد از جمله واحدهای هیدروژناسیون، پست بلیچ، بی بو، خنثی سازی و بلیچینگ بازديد به عمل آمد. در هر سالن مديران مربوطه به شرح فعاليت واحدهاي مورد بازديد پرداختند. از جمله واحد بي بو كه به واسطه احداث پلنت IE بطور كامل تجهيز گرديده است. در بازديد از اين قسمت و در توضيح آن بيان گرديد كه بهره ‏برداري از اين پلنت امكان توليد روغن‏هايي با ترانس صفر را مهيا نموده است.
پس از بازديدهاي انجام شده  جلسه بحث و بررسی در خصوص طرح مشکلات و موانع موجود در راه تولید به دلیل تحریم‏های اخیر، با حضور مدعوين گرامي و مدیریت ارشد شرکت مارگارین، برگزار و جناب آقاي مقيمي استاندار محترم تهران قول مساعد جهت پیگیری و رفع این مشکلات از نهادهای تحت امر و همکار خود را دادند.                        

تاریخ : 1397/06/30
منبع: