افزايش سرمايه

افزايش سرمايه

افزايش سرمايه

گزارشات مالی و افزایش سرمایه شرکت مارگارین (سهامی عام) به اطلاع عموم سهامداران محترم , به شرح زیر اعلام می گردد:

جهت دانلود صورت های مالی سال منتهی به 1395/09/30 كليك نماييد

  1. جهت دانلود صورتجلسه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به سال 1396/09/30 كليك نماييد
  2. جهت دانلود گزارش توجیهی افزایش سرمایه به همراه گزارش بازرس قانونی كليك نماييد
  3. جهت دانلود 
    1. بیانیه ثبت سهام افزایش سرمایه كليك نماييد 

تاریخ : 1396/02/30
منبع: